Artista

Catupecu Machu

DALE!

1997

10 LA POLCA


Guereli Paichu soufa
Guereli Paichu mama
Guereli Paichu prehue
Guereli Paichu prehue
A AA AA ! ! Asidurrhue
Párate polaco Joosee ! ! !
Párate polaco Joosee ! ! !
Párate polaco papariche
Párate polaco Joosee ! ! !
Párate polaco Joosee ! ! !
Párate polaco papariche
A AA A ..........¿ ?
Guereli Paichu soufa
Guereli Paichu mama
Guereli Paichu prehue
Guereli Paichu prehue
A AA AA ! ! Asidurrhue
Párate polaco Joosee ! ! !
Párate polaco Joosee ! ! !
Párate polaco papariche
Párate polaco Joosee ! ! !
Párate polaco Joosee ! ! !
Párate polaco papariche
A AA A ..........¿ ?
Al piso NEGROOOOOOOO! ! !
Guereli Paichu soufa
Guereli Paichu mama
Guereli Paichu prehue
Guereli Paichu prehue
A AA AA ! ! Asidurrhue
Párate polaco Joosee ! ! !
Párate polaco Joosee ! ! !
Párate polaco papariche
Párate polaco Joosee ! ! !
Párate polaco Joosee ! ! !
Párate polaco papariche
AAAAAAAAAAA
Guereli Paichu soufa
Guereli Paichu mama
Guereli Paichu prehue
Guereli Paichu prehue
A AA AA ! ! Asidurrhue
Párate polaco Joosee ! ! !
Párate polaco Joosee ! ! !
Párate polaco papariche
Párate polaco Joosee ! ! !
Párate polaco Joosee ! ! !
Párate polaco papariche
AAAAAAAAA
Guereli Paichu soufa
Guereli Paichu mama
Guereli Paichu prehue
Guereli Paichu prehue
A AA AA ! ! Asidurrhue
Párate polaco Joosee ! ! !
Párate polaco Joosee ! ! !
Párate polaco papariche
Párate polaco Joosee ! ! !
Párate polaco Joosee ! ! !
Párate polaco papariche
AAAAAAAAA
1,2,3 va..
AAAAAA
Asidurrhue
Asidurrhue